Урматтуу Электрондук архивдин колдонуучулары!

Сизди, Сиз Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архивдик агенттиктин дарегине интернет-кайрылууларды электрондук почтанын жардамы менен жөнөтө ала турган «Улуу Ата Мекендик согуштун Электрондук архиви» тосуп алууда.

Кайрылууну электрондук түрдө жөнөтүүнүн алдында Сизге нускама менен таанышып алууну сунуштайбыз.

Электрондук кайрылуулар боюнча нускама

Сиз кайрылууңузду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архивдик агенттиктин дарегине электрондук түрдө жөнөтүүнүн алдында, төмөнкү маалымат менен кылдат таанышып чыгууңузду өтүнөбүз.

 1. Электрондук түрдө «Кайтарым байланыш» бөлүмүнө жөнөтүлгөн кайрылуулар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архивдик агенттиктин дарегине келип түшөт;
 2. Электрондук кайрылууну жөнөтүүнүн алдында форманы туура толтуруу керек болот;
 3. Кайрылуунун авторуна жооп, эгерде анда фамилиясы, аты, атасынын аты (акыркысы – бар болгон учурда) жана электрондук почтасынын (e-mail) дареги көрсөтүлгөн болсо, электрондук документ формасында жөнөтүлөт;
 4. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу тартиби жөнүндө» мыйзамынын 1-эскерт. 6-беренесине ылайык, төмөнкү учурларда карап чыгууга кабыл алынбайт:
  • анда цензуралык эмес лексика, кемсинтүүчү сөздөр камтылса;
  • текст орус тилинде латиницаны колдонуу менен терилген болсо же бардыгы баш тамгалар менен баштап жазылып, сүйлөмдөргө бөлүштүрүлбөгөн болсо;
  • толук эмес же анык эмес почта дареги көрсөтүлсө;
  • кайрылуу конкреттүү арыздарды, даттанууларды, сунуштарды камтыбаса;
  • ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү талкалоого жана улуттар аралык, конфессия аралык чыр-чатактарды козгоого карата чакырыктарды камтып турса.
 5. Электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылуулардын авторлорунун персоналдык маалыматтары тууралуу маалымат, персоналдык маалыматтар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен сакталат жана иштеп чыгарылат.