Жеке маалымат

Толук атыМихайлов Илья Захарович
Төрөлгөн күнү 1920
ЖынысыЭркек
Төрөлгөн жериКиргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н
Чакырылган жериКалининский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н
НаамыМайор
Кызмат өтөөнүн акыркы орду
Чыгып кетүү күнү
Чыгып кетүүсүнүн себеби

Cыйлыктар

Орден Ленина

,

-

Cүрөттөр

Файлдар