Жеке маалымат

Толук атыКоновалов Михаил Алексеевич
Төрөлгөн күнү 1907
ЖынысыЭркек
Төрөлгөн жериКиргизская ССР, Фрунзенская обл
Чакырылган жериКарабалдинский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл
НаамыПодполковник
Кызмат өтөөнүн акыркы орду
Чыгып кетүү күнү
Чыгып кетүүсүнүн себеби

Cыйлыктар

Cүрөттөр

Файлдар