Жеке маалымат

Толук атыХусанов Хасип Хаджиевич
Төрөлгөн күнү 1904
ЖынысыЭркек
Төрөлгөн жериКиргизская ССР, Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н
Чакырылган жериСузакский РВК, Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н
Наамыкрасноармеец
Кызмат өтөөнүн акыркы орду
Чыгып кетүү күнү
Чыгып кетүүсүнүн себеби

Cыйлыктар

Орден Ленина

,

-

Cүрөттөр

Файлдар