Жеке маалымат

Толук атыБайдоолетов Толумбек
Төрөлгөн күнү 1916
ЖынысыЭркек
Төрөлгөн жери
Чакырылган жериТаласский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Таласский р-н
Наамырядовой
Кызмат өтөөнүн акыркы орду
Чыгып кетүү күнү Февраль 1942
Чыгып кетүүсүнүн себебипропал без вести

Cыйлыктар

Cүрөттөр

Файлдар